Sportfiske i Stengårdshultasjöns fvo

Det natursköna området som ligger på "TOPPEN AV GISLAVEDS KOMMUN" består av STENGÅRDSHULTASJÖN OCH LILLESJÖN samt delar av RADAN uppströms och nedströms sjöarna. Sjöarealen är c:a 580 ha samt lite strömmande vatten av olika karraktär.

Läs gärna de delvis nya regler som gäller för fisket i området!

På de här sidorna finner du bl a information om vilka arter som förekommer och hur du bäst kommer till tals med dem.
Noterbart är att GÖSEN etablerat ett bestånd i området!

I de Coronatider som just nu råder, vädjar vi till alla besökare i området ----
Håll behörigt avstånd till andra personer och följ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN rekommendationer och råd.

Nyheter, fiskekortsförsäljningsställen, kartor, fiskekortspriser, regler för fisket, båtuthyrning, parkeringar m m är annan information du hittar här.

Om du har något du vill fråga oss om eller förmedla till oss går du in på kontaktfliken och använder någon av länkarna på sidan.

Vi värnar om vårt orörda område och vädjar därför till dig som besökare -- Ta med dig ditt skräp och dina returförpackningar hem!

Rapportera dina fångster! Årets vinnare av ÅRSKORT presenteras under fliken Nyheter !!

 

Vy över sjön från Stengårdshult

Här hittar du länkar till närliggande hemsidor m.m.

KÖP FISKEKORT ONLINE HÄR:       Ifiske     

TOPPEN PÅ GISLAVEDS KOMMUN

HESTRA.NU

HALLFORSEN

FISKEMAGASINET.SE

FISKEVÅRDSPLANEN

GISLAVEDS KOMMUN

VÄDRET I FISKEVÅRDSOMRÅDET

NISSASJÖARNAS FVO

 

VÄDJAN TILL VANDRARE!

Varsamt far i bygd och mark, skada icke kådig bark.              Riv ej björkens vita hud,          stör med skrän ej skogens ljud.

Bort med skräp och matsäcksrester.  
Städa efter er, Ni gäster          
i naturens helgedom              skövla icke blad och blom.

Tänd ej eld,                                    men om du tänder,                   släck var glöd i kol och bränder.                                       Låt och bli att simpelt rita, plank och vägg med kniv och krita.

Skona det som annans är,      akta allt som minnen bär.

Karl-Erik Forslund 1915

 

 

 

GÄDDFABRIKEN ÄR NU FÄRDIGSTÄLLD

Se under fliken Nyheter! 

Maila dina bilder till [email protected]

Inkomna bilder betraktas av oss som publiceringsbara.

 

Föreningens organisationsnummer är 802600-9632